AV DVV Midwest 25 juni 2019

1 Goedkeuring verslag algemene vergadering 26 februari 2019
Het verslag wordt goedgekeurd.

2 Goedkeuren jaarverslag DVV Midwest

Besluit

Artikel 1. De algemene vergadering keurt het jaarverslag 2018 van DVV Midwest, goed.

3 Vaststelling jaarrekening 2018 op basis van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor en het verlenen van kwijting aan de bestuurders en revisor – art. 18 statuten

Besluit

Artikel 1. De algemene vergadering keurt de jaarrekening 2018 van DVV Midwest onder voorbehoud van het afsluiten van een ruling met de BTW-administratie en de fiscale administratie rechtspersonenbelasting en vennootschapsbelasting, goed.

Artikel 2. De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en de revisor.

Artikel 3. De algemene vergadering legt de aanvraag van een ruling en bijhorende offerte van revisor Vandelanotte, ter goedkeuring voor aan de raad van bestuur.

4 Goedkeuring code van goed bestuur

Besluit

Artikel 1. De algemene vergadering keurt de code van goed bestuur, goed.

5 Statutenwijziging – goedkeuring Minister

Besluit

Artikel 1. De algemene vergadering neemt akte van de goedkeuring van de statutenwijziging door bevoegd minister Homans.

6 Volgende algemene vergadering
17 december 2019