AV DVV Midwest 23 juni 2020

1 Goedkeuring verslag algemene vergadering 17 december 2020
De algemene vergadering keurt het verslag van 17 december 2019, goed.

2 Goedkeuring jaarverslag DVV Midwest
De algemene vergadering keurt het jaarverslag van DVV Midwest voor 2019, goed.

3 Vaststellen jaarrekening 2019
De algemene vergadering keurt de jaarrekening 2019 goed. De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders, financieel directeur en revisor.

4 Datum volgende algemene vergadering
Dinsdag 15 december 2020 om 18.00 u.