AV DVV Midwest 18 december 2018

1. Goedkeuring statutenwijziging
De algemene vergadering keurt de statutenwijziging van de DVV Midwest goed.

2. Bespreking en goedkeuring budget 2019
De algemene vergadering keurt het budget 2019 goed.

3. Aanstelling bedrijfsrevisor – commissaris voor DVV Midwest voor de boekjaren 2018-2020
De algemene vergadering keurt het gunningsverslag goed en gaat akkoord met het voorstel om deze opdracht te gunnen aan Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA, President Kennedypark 1 a, 8500 Kortrijk.

4. Datum volgende algemene vergadering
Dinsdag 26 februari 2019 om 18.30 u in het streekhuis te Roeselare (Spanjestraat 141).