AV DVV Midwest 17 december 2019

1 Goedkeuring verslag algemene vergadering 25 juni 2019
Het verslag wordt goedgekeurd.

2 Vaststellen bijdrage gemeenten 2020
De algemene vergadering stelt de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage voor DVV Midwest vast.

3 Budget 2020
De algemene vergadering keurt het budget 2020-2021 goed.

4 Jaarplanning 2020
De algemene vergadering keurt het strategisch plan voor DVV Midwest met de voorgestelde ambities met focusdossiers voor de periode 2020-2025, goed.

5 Varia

6 Volgende algemene vergadering
23 juni 2020 om 18.00 u.