Archeologiedagen 2024: Lezing Pieter Pourbus – Cunstwercker in Caerte

Op 24, 25 en 26 mei vinden in Vlaanderen weer de Archeologiedagen plaats. In de Midwest-regio kan je op zaterdag 25 mei aanschuiven bij een lezing van archeoloog Jan Trachet over de ‘geschilderde kaart van het Brugse Vrije’ van Pieter Pourbus.

Schilder-cartograaf Pieter Pourbus leverde in 1571 haar magnus opus af: de ‘geschilderde kaart van het Brugse Vrije’. Door haar schaal, afmetingen en details gunt ze ons een unieke blik op het West-Vlaamse (kust)landschap van de 16de eeuw, een schakelpunt in de geschiedenis. Archeoloog Dr. Jan Trachet (UGent) bestudeerde de kaart intensief in het kader van zijn postdoctoraal onderzoek. In deze lezing gaat hij dieper in op de topografische inhoud van de kaart en het cartografisch productieproces. Niet te missen!

Naderhand wordt nog een glaasje aangeboden om wat bij te babbelen. De lezing is een organisatie van V.O.B.o.W. vzw in samenwerking met Stad Roeselare en IOED RADAR – Midwest.

Praktisch

Wanneer? Zaterdag 25 mei om 10u30

Wie? Iedereen (inschrijven vooraf verplicht)

Waar? Sint-Jozefskerk, Deken de Saegherplein 14, 8800 Roeselare

€ ? Gratis

Meer activiteiten op www.archeologiedagen.be.

Extra toelichting bij de lezing

In 1561 vroeg het Brugse Vrije, de grootste en rijkste kasselrij van het graafschap Vlaanderen, aan Pieter Pourbus om een kaart te schilderen van haar hele territorium, inclusief wegen, waterlopen, dorpen en steden. Tien jaar later leverde de schilder-cartograaf zijn magnum opus af. De “geschilderde kaart van het Brugse Vrije” (1571) bevindt zich op het kruispunt tussen schilderkunst en cartografie en brengt het territorium van het Brugse Vrije aan het einde van de zestiende eeuw op een unieke manier in beeld. Pourbus schilderde de kaart op een schakelpunt in de geschiedenis: net vooraleer de Tachtigjarige Oorlog en later de industrialisering het West-Vlaamse kustlandschap voorgoed zouden gaan veranderen. Daardoor is de kaart een laatste, waardevolle getuige van het middeleeuwse landschap in de ruime regio rond Brugge. Maar ook door haar combinatie van schaal, afmetingen en details is het schilderij een uniek kunstwerk. De lezing in Roeselare gaat dieper in op de topografische inhoud van de kaart enerzijds en het cartografisch productieproces anderzijds.

Jan Trachet (°1987) studeerde archeologie aan de Universiteit Gent tussen 2006 en 2010. Als masterproef onderzocht hij enkele middeleeuwse verdronken dorpen in het zuidoosten van Zeeland. Sinds januari 2013 is Jan Trachet als bursaal verbonden aan de onderzoekseenheid Historische Archeologie. Zijn doctoraatsonderzoek kaderde in het FWO onderzoeksproject dat focust op de ontwikkeling van het middeleeuws havensysteem tussen Brugge en het Zwin, waarvoor hij in 2017 de West-Vlaamse Erfgoedprijs in ontvangst mocht nemen. In zijn Junior FWO postdoctoraal onderzoek maakte hij een landschapsarcheologische studie van de kaarten van Pieter Pourbus (2018-2022). Op dit moment is hij actief als postdoctoraal onderzoeker in zowel het BOF-GOA-project Hoogtij-Laagtij, als het VLAIO-project Blue Balance.