Sportclubondersteuning

Sport Midwest ondersteunt sportverenigingen met een bovenlokaal karakter.

We promoten van het bovenlokale sportaanbod in de regio. We doen dat aan de hand van activiteiten en evenementen voor heel diverse doelgroepen. Bekijk zeker even ons aanbod.

Speciale aandacht vragen we voor de 'Sportmarkt Midwest' van september. De Sportmarkt is een evenement waar de bovenlokale sportverenigingen een platform krijgen om hun sport te promoten.

Naast de promotionele steun willen we binnen de regio ook inzetten op een degelijke bovenlokale sportinfrastructuur. In een eerste fase maken we daarom werk van een heus masterplan bovenlokale sportinfrastructuur. Zo willen we de accommodaties (binnen en buiten) in beeld brengen en mogelijke kansen of hiaten blootleggen. Volg alles op de voet onder de knop projecten.

Verder willen we voor bovenlokale sportverenigingen een aanspreekpunt zijn. Neem dus gerust contact op als er vragen of ideeën zijn.