Nieuwe stageplaatsen en onderzoeksthema's online

Ben je op zoek naar een stageplek of boeiend onderwerp voor je thesis? We bevraagden het werkveld en verzamelden alle stageplekken en thesisonderwerpen op onze website.

Studenten welkom!

Elk jaar doen studenten boeiende en leerzame beroepservaringen op in onze cultureel erfgoedsector. Uiteenlopende lokale organisaties in de regio krijgen hierdoor tijdelijk extra ondersteuning voor en een externe verfrissende blik op hun werking.

Daarom bevraagt de erfgoedcel jaarlijks het werkveld naar interessante stageplaatsen en thesisonderwerpen. Het wil hiermee bruggen bouwen tussen opleidingen en werkveld.

Op zoek naar een mooie stageplek of een boeiend thesisonderwerp? 

Vind het hier