Vacature: Front office manager Geïntegreerd Breed Onthaal - Oekraïne

Binnen een “dedicated team” van  het Aanmeldingspunt Oekraïne Midwest is de Front office manager (FOM) het aanspreekpunt voor toeleiders. Dat zijn diensten als CAW, OCMW, DMW, maar ook eerstelijnszorgers (huisartsen,…). Zij kunnen terecht bij de FOM met hulpvragen waar ze zelf het antwoord niet op vinden.

De FOM staat in voor het dispatchen van vragen naar de “back office” waar gespecialiseerde diensten psychosociale hulp kunnen bieden. Bij een complexe problematiek wordt verwacht dat je diensten samenbrengt rond die casus en dus casusoverleg initieert of een multidisciplinair team samenbrengt.

Daarnaast is een FOM ook een spilfiguur waar het gaat om dispatchen van info m.b.t. de aanpak van de toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne, expertise-uitwisseling, consulten ondersteun je ook intervisie tussen basiswerkers van sociale organisaties.

Jouw profiel

 • Je bent in het bezit van minstens een bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring en/of bijkomende opleiding(motivatienota). 
 • Je bezit een rijbewijs B én beschikt over een wagen.
 • Je kan een blanco uittreksel uit het strafregister voorleggen.

Ons aanbod

We bieden je een voltijdse functie in een contract van bepaalde duur (tot 14 maart 2023 o.b.v. Vlaamse subsidies). De verloning is volgens de rechtspositieregeling van DVV Midwest vastgelegd op weddeschaalB1 - B3.

Extra troeven:

 • Ervaring relevant voor de functie, wordt volledig in rekening gebracht bij de toekenning van geldelijke anciënniteit.
 • Flexibel werkrooster volgens afspraken binnen de dienst.
 • De nodige IT-werkmiddelen worden voorzien zoals een smartphone met abonnement en laptop.
 • Mogelijkheid tot thuiswerk.
 • Ruime opleidingsmogelijkheden.
 • Maaltijdcheques van € 7.
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagenafhankelijk van het aantal jaar in dienst bij DVV Midwest).
 • Een hospitalisatieverzekering.
 • Een tweede pensioenpijler (3%).
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Een fietsvergoeding.
 • Een eindejaarstoelage.
 • Vakantiegeld.

De aanwervingsprocedure

 • Kandidaatstelling is mogelijk opdvv-midwest@midwest.be.
 • Je dient te voldoen aan de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden.
 • Op basis van het cv en motivatiebrief worden kandidaten al dan niet uitgenodigd voor een mondeling examen met de selectiecommissie.
 • De datum is nog te bepalen.

Uit de rangschikking van de geslaagde kandidaten stelt de raad van bestuur van DVV Midwest één kandidaat aan in een voltijdse functie via contract van bepaalde duur in de graad B1 – B3 overeenkomstig de rechtspositieregeling van DVV Midwest.

Kandidaturen, met motivatiebrief en cv, worden gericht aan:

dvv-midwest@midwest.be

Dienstverlenende vereniging Midwest
T.a.v. Saskia Verriest
Algemeen directeur
Spanjestraat 141/2
8800 Roeselare

Meer informatie en een loonsimulatie kan bekomen worden via dvv-midwest@midwest.be.  

Documenten

 • vacature_front office manager GBO Oekraïne.pdf 1,6 Mb