Assepoesters in de collectie

'Stad van bustels en skoen'

Schoenen beschermen de voeten onder allerlei omstandigheden. Doorheen de eeuwen zijn ze geëvolueerd van een praktisch gebruiksvoorwerp naar een object waarmee op subtiele, en mindere subtiele, wijze een statement kan gemaakt worden. Deze evolutie is zowel zichtbaar in de sport als in de mode. Het is bovendien een product dat regionaal zeer sterk verankerd is. Izegem, stad van bustels en skoen, was een lange tijd haar hoofdstad. Ook in Roeselare zijn er hiervan nog sporen terug te vinden.

 

Waardering van de collecties 

De sporen zijn niet alleen aanwezig in het straatbeeld, maar zijn ook zeer zichtbaar in de collecties die door zowel musea als privé-verzamelaars bewaard worden. Met het project “Assepoesters in de collectie: naar een regionaal ecosysteem voor waardering, collectiebeheer en ontsluiting” slaan publieke en private partners de handen in elkaar om vanuit een verschillende invalshoek de eigen collecties te waarderen. Centraal hierbij staan koers- en modieuze schoenen.

Waar de musea, KOERS. Museum van de Wielersport en Eperon d’Or, de focus leggen op het verdiepen van de kennis over de eigen collectie, wordt er bij de private partners nagedacht over een mogelijke herbestemming van hun collectie op korte en lange termijn.