3x subsidies voor bovenlokale cultuurprojecten

Het Bovenlokale Cultuurdecreet loopt sinds januari 2019. Binnen dit decreet geeft de Vlaamse overheid 2 keer per jaar subsidies voor bovenlokale cultuurprojecten. Minister van Cultuur, Jan Jambon, besliste begin oktober welke aanvragers een subsidie krijgen voor een bovenlokaal cultuurproject. De minister selecteerde 20 bovenlokale projecten, waarvan 3 uit de regio Midwest.

 

De geselecteerde projecten

De Spil Roeselare | Project La Folia

La Folia is een festival dat kunst en psychiatrie verbindt met een taboedoorbrekende missie. De combinatie van een receptieve programmatie (verschillende disciplines van de professionele podiumkunsten) en diverse participatieve co-creaties en presentaties is een bewust keuze. Ze versterken elkaar inhoudelijk, zorgen voor een uitwisseling van publiek en doelgroepen, zorgen voor inclusie van kwetsbare doelgroepen, verhogen elkaars uitstraling en vergroten daardoor het bereik.

VZW De Wekker, samen met het Roeselaars kamerkoor en Kerk-in-Roeselare | EDEN

EDEN is een multimediaal cultuurevent met als thema de scheppingsverhalen uit Genesis. Het zal plaatsvinden van 23 februari 2022 tot en met 17 april 2022 in de binnenstad van Roeselare. De programmatie omvat een tentoonstelling, lezingen, tekstproductie, een dans- en filmvoorstelling en concerten.

La Baracca | VIVIAL …muziek die verbindt

VIVIAL is een co-creatief bovenlokaal cultureel project van La Barraca in de regio Roeselare-Izegem rond geestelijke gezondheidszorg en wereldmuziek met als doel maatschappelijke verbondenheid rond psychosociale zorg te creëren.

 

Volgende deadline

De volgende deadline voor het indienen van een subsidiedossier is maandag 15 november 2021.

Meer informatie vind je op de website van OP/TIL: vraag in 5 stappen jouw subsidie aan.