2 projecten e-inclusie gaan van start

Eind augustus is Jan Verbrugge gestart als projectleider voor e-inclusie. In samenwerking met de bibliotheeknetwerken in de regio BROERE en BART zijn 2 subsidieaanvragen ingediend bij de Vlaamse overheid waarbij de regio € 400.000 kreeg toegekend om een e-inclusiebeleid op te zetten.

Beide projecten vertrekken vanuit de bibliotheken en lokale dienstencentra als ankerpunten. Zij zetten nu al sterk in op digitale vaardigheden via vormingen en toegang tot het internet via hun publieke computerruimtes. De komende twee jaar zullen we dit aanbod nog versterken en uitbreiden naar individuele begeleiding, het inzetten van digibuddys, het werken rond gezondheidsvaardigheden en het ter beschikking stellen van hardware.

Binnen het project zullen de verschillende initiatieven ook ervaringen en good practices uitwisselen in een regionaal netwerk. Bovendien zal samen met de lokale besturen een lokaal en regionaal beleidsplan e-inclusie opgemaakt worden.

Voor meer info kun je contact opnemen met projectleider e-Inclusie op jan.verbrugge@midwest.be .