100 000e vaccin in regio Midwest!

Op 26 mei wordt het 100 000e vaccin geplaatst in regio Midwest!

Tot eind deze week worden risicopatiënten gevaccineerd. Vanaf 1 juni wordt vervolgens gestart met de vaccinatie van de brede populatie -65’ers.

Bij de 65+’ers is er in Midwest een vaccinatiegraad van meer dan 98%! Ongeveer 60% van 65+’ers werd al volledig gevaccineerd.

Het streefdoel is nog steeds om tegen 11 juli alle 18+’ers te voorzien van minstens een eerste prik.