10-daagse van de Geestelijke Gezondheid

Tussen 1 en 10 oktober zetten we samen het belang van geestelijke gezondheid en veerkracht in de kijker.

Dit jaar staan ontmoeting en sociale verbondenheid centraal. Want: contact met anderen, dat hebben we nodig. Warme, bevredigende contacten laden onze batterijen op, geven ons de kans om te troosten en getroost te worden als het minder gaat, zorgen ervoor dat we gemeenschappelijke herinneringen opbouwen, … En steun van anderen is één van de belangrijkste hulpbronnen voor mensen wanneer de veerkracht in het gedrang komt. Na al die maanden corona-pandemie weten we meer dan ooit: veerkrachtig zijn, dat doen we samen.

De drie lokale gemeenten waar onze preventiewerker gezondheid (San Maes) actief is hebben een gevarieerd programma rond geestelijk gezondheid. Je kan het programma via deze linken raadplegen: 

Ook in de andere Midwest besturen is er een aandacht voor geestelijke gezondheid.