Vacatures

Intergemeentelijk medewerker ICT


Wil jij een aantal lokale besturen ondersteunen door in te staan voor een betrouwbare werking, beheer, onderhoud en verdere coherente ontplooiing van de informatica, netwerken en telefonie? Kan jij eerste aanspreekpunt zijn voor alle ICT-vragen van de werknemers?

Deeltijdse tewerkstelling is bespreekbaar. 
Plaats van tewerkstelling is bij de participerende besturen in midden-West-Vlaanderen. 

Functiebeschrijving:

Je werkt in overleg met de respectievelijke algemeen directeurs en onder leiding van de intergemeentelijke ICT-coördinator.

Je staat onder meer in voor:

 • het beantwoorden van ICT gerelateerde vragen en ondersteunen bij technische of softwarematige problemen van medewerkers
 • het beheer van websites, uitwerking van de link met sociale media en ontwikkelen van kleine ondersteunende applicaties en toepassingen
 • het beheer en de beveiliging van het netwerk en de servers, eerstelijnszorg bij problemen met het netwerk en het maken van back-ups
 • het installeren en beheren van hardware (pc’s en randapparatuur) en software, adviseren bij de aankoop ervan, opvolgen van licenties en contracten
 • het uitwerken en ondersteunen van de telefoniefunctionaliteit en -infrastructuur, beheer van telefoniecontracten
 • het documenteren van de werking van het systeem, transparante communicatie naar gebruikers en rapportage aan verantwoordelijken omtrent ICT-aangelegenheden
 • overleggen en samenwerken met de andere (regionale) medewerkers omtrent ICT gerelateerde materies
 • de basisopleiding van het personeel op vlak van de gebruikte hard- en software
Kennis competenties:

In functie van het takenpakket:

 • professionele kennis: MS Office programma’s, software gebruikt in de organisatie (vb. pakketten rond bibliotheek, notulering, vrije tijd)
 • professionele kennis: Microsoft Windows of andere omgeving in relatie tot de organisatie
 • professionele kennis: technische aspecten van website en sociale media
 • basis kennis: systeem- en netwerkbeheer, netwerkprotocollen 
Competenties:

De focus van de competenties ligt op:

 • analyserend vermogen: verbanden leggen en oorzaken zien
 • flexibiliteit: adequaat reageren op omstandigheden
 • innoveren: ideeën aandragen
 • integriteit: correct handelen en de regels respecteren + loyaliteit
 • klantgerichtheid: zich dienstverlenend opstellen
 • kwaliteitsgerichtheid: hanteren van vooropgestelde kwaliteitseisen en fouten herstellen 
 • leergierigheid: openstaan voor informatie en feedback en leerpunten omzetten in acties
 • planning- en organisatievermogen: eigen werk effectief plannen en organiseren + rapporteren
 • samenwerken: meewerken en anderen informeren
 • zelfstandigheid: in staat zijn zelfstandig werkzaamheden te verrichten
Algemene en bijzondere toelatings- en aanwervingsvoorwaarden:
 • in het bezit zijn van een bachelor diploma informatica; of gelijkwaardig op basis van opleidingen en verworven kennis op vlak van ICT
 • minstens 5 jaar ervaring in een ondersteunende ICT-functie
 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passende gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden.
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk
 • in het bezit zijn van een rijbewijs B
   
De aanwervingsprocedure:

De procedure bestaat uit verschillende stappen waarbij men telkens geslaagd dient te zijn.

 • Kandidaatstelling op basis van morivatiebrief en CV
 • Een technisch-inhoudelijke schriftelijke selectieproef en mondelinge proef met jury – in de kantoren van WVI
 • Een assessment center – bij een extern selectiekantoor
 • Het eindgesprek bij directie WVI – in de kantoren van WVI

Uit de rangschikking van de geslaagde kandidaten stelt de raad van bestuur van WVI één kandidaat aan in een contract van onbepaalde duur, en in functie van het diploma in defunctiegroep “medewerker” (bachelor) overeenkomstig het administratief en geldelijk statuut van WVI.

Aanbod:
 • een bediendencontract voor onbepaalde duur, met een loon in overeenstemming met opleiding en ervaring
 • verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, tussenkomst in de kosten van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
 • Vergoeding van verplaatsingskosten in opdracht van WVI
 • mogelijkheid tot telewerk, glijdende uren en een gunstige vakantieregeling
Kandidaatstelling:

Kandidaturen, met motivatiebrief en CV, worden gericht aan:

WVI
t.a.v. Geert Sanders
Algemeen directeur
Baron Ruzettelaan 35
8310 Assebroek
of aan personeelsdienst@wvi.be


Administratief medewerk(st)er dienst Archief C1-3

Type: Contractuele functie
Aantal beschikbaar: 1

Omschrijving
Opdracht:

Je werkt binnen een intergemeentelijk archiefteam. Je opdracht bestaat uit het toepassen van de opgestelde selectielijsten en vernietigingslijsten in de verschillende gemeentelijke archieven. Je staat ook in voor het klasseren, schonen en archiveren van dossiers en documenten.

Profiel:

Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs en aanvullend één van onderstaande opleidingen of je bent bereid één van deze opleidingen te volgen:

 • Opleiding archivistiek bij de School voor Bestuursrecht en/of
 • Opleiding “initiatie archiefkunde” bij de bibliotheekschool en/of
 • Opleiding archivistiek bij de VUB

Je bent communicatief sterk en zeer klantgericht, zowel binnen je team als binnen de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Je beschikt over voldoende kennis van het Microsoft basispakket (Word, Excel en Powerpoint).
Je bent bereid toegepaste software eigen aan de dienst aan te leren.

Aanbod:
 • Een voltijds bediendecontract tot 31/12/2020 – eventueel verlengbaar – als administratief medewerker intergemeentelijk archiefteam (C1/C3).
 • Vergoeding volgens de geldende weddenschalen (bruto aanvangswedde 1978,57 EUR/maand), vermeerderd met maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en fietsvergoeding.
 • Flexibele verlofregeling.
Inschrijven:

Per brief of mail tegen uiterlijk 11 februari 2019 gericht aan de Personeelsdienst bij Stad Izegem, Korenmarkt 10, 8870 Izegem of via personeelsdienst@izegem.be. Als bijlage voeg je jouw CV en een kopie van je diploma toe. Voor bijkomende inlichtingen kun je terecht bij de Izegemse personeelsdienst, tel. 051/337.369 of personeelsdienst@izegem.be.

Contactinformatie

E personeelsdienst@izegem.be
T 051/337.369

Bijlagen

201901 functieprofiel adm. medewerker archief

201901 vacature administratief medewerker archief