Regionaal MAT

De regio Midden-West-Vlaanderen kende de voorbije jaren reeds een goed werkend overleg van algemeen directeuren  De algemeen directeuren ontmoeten elkaar vijfwekelijks tijdens een overlegmoment. Waar in het verleden de focus vooral lag op informatie uitwisseling, vormt de regionale samenwerking nu ook een vast agendapunt tijdens de vergadering.

De algemeen directeuren zijn een belangrijke partner in de regionale samenwerking; zij zorgen voor continuïteit in de lokale administratie. De algemeen directeuren vormen samen met de coördinator van Midwest, het regionaal managementteam.

Een systematische terugkoppeling tussen het Midwestoverleg en het managementteam zorgt voor uniforme informatiedoorstroming, adviesverlening, creatie van draagvlak en ondersteuning voor de realisatie van projecten.