Regionaal MAT

De regio Midden-West-Vlaanderen kende de voorbije jaren reeds een goed werkend secretarisoverleg. De gemeentesecretarissen ontmoeten elkaar vijfwekelijks tijdens een overlegmoment. Waar in het verleden de focus vooral lag op informatie uitwisseling, vormt de regionale samenwerking nu ook een vast agendapunt tijdens de vergadering.

De secretarissen zijn een belangrijke partner in de regionale samenwerking. De secretaris zorgt voor continuïteit in de lokale administratie. Een systematische terugkoppeling tussen het Midwestoverleg en het secretarisoverleg zorgt voor uniforme informatiedoorstroming, draagvlak en ondersteuning voor de realisatie van projecten.

Het bestaande secretarisoverleg zal in de toekomst, samen met de coördinator van het Midwestoverleg, steeds meer de rol van regionaal managementteam opnemen.