Nieuws

08 mei 2018

Burgemeester Roeselare en Tielt benoemd als eerste voorzitter en ondervoorzitter van de nieuwe intercommunale in regio Midwest
Na de eerste bijeenkomt van de algemene vergadering van de nieuwe Midwest-intercommunale ‘Dienstverlenende Vereniging Midwest’ op 24 april 2018, kwam de raad van bestuur een eerste keer bijeen op 8 mei 2018. Kris Declercq werd aangesteld als voorzitter van de intercommunale Midwest en Els De Rammelaere als ondervoorzitter. Na deze aanstelling, ging de raad van bestuur meteen aan de slag. Agendapunten waren o.a. de aanstelling van een financieel beheerder en de opstart van het wijk-werken (de opvolger van het vroegere PWA – plaatselijke werkgelegenheidsagentschap).

De besprekingen met de 16 Midwest-besturen voor de opstart van deze nieuwe intercommunale werden reeds in 2015 opgestart. Deze nieuwe intercommunale draagt bij tot een versterking van de besturen door een sterkere samenwerking voor gezamenlijke projecten en het aanstellen van gespecialiseerd intergemeentelijke personeel.


25 april 2018

Regio Midwest klaar voor digitaal planningsplatform
De 16 besturen van de regio Midden-West-Vlaanderen engageren zich om hun bestuurskracht te verhogen via een doorgedreven samenwerking. De oprichting van de dienstverlenende vereniging  Midwest (eind 2017), waar ook WVI partner in is, draagt hiertoe bij.

Recent hebben de 16 besturen beslist om samen formeel in te stappen in DSI (Digitale Stedenbouwkundige Informatie).

DSI is het digitale platform voor alle planinstrumenten op gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau.
Vanaf 1 juni 2018 wordt het gebruik van DSI overal verplicht. Het zal gebruikt worden als een uitwisselingsplatform voor nieuwe plannen en verordeningen, inclusief de adviesprocedure.

Via DSI wordt het op termijn ook voor de burger en bedrijven gemakkelijker om na te gaan welke voorschriften in welk gebied van toepassing zijn.

Regio Midwest deelt een intergemeentelijke GIS-coördinator. De coördinator heeft de gemeenten de voorbije maanden extra ondersteund om de bestaande plannen conform DSI op te laden.

Met deze gezamenlijke instap van de 16 besturen wordt het streven van het Midwestoverleg naar convergentie meteen tastbaar én zichtbaar op kaart. Door deze manier van werken is de regio uniek in Vlaanderen.


Kaart: DSI in regio Midwest (Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt, Wielsbeke en Wingene)

Contactpersonen
Kris Declercq – voorzitter Midwestoverleg, burgemeester@roeselare.be
Bert Maertens – ondervoorzitter Midwestoverleg, burgemeester@izegem.be
Saskia Verriest – coördinator Midwestoverleg, s.verriest@wvi.be
Wouter Verhelst – intergemeentelijke GIS-coördinator, w.verhelst@wvi.be


24 april 2018

Op dinsdag 24 april 2018 kwam de Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging (DVV) Midwest een eerste keer bijeen. Hierbij werd de samenstelling van de algemene vergadering vastgesteld en werd ook de Raad van Bestuur van de nieuwe vereniging samengesteld.

De volgende vertegenwoordigers van de 16 gemeenten en WVI zetelen in de Algemene Vergadering: Kathleen Verhelle (Ardooie), Frederik Sap (Hooglede), Dirk Debaere (Ingelmunster), Jean-Pierre Deven (plaatsvervanger Ingelmunster), Nick Verschoot (Izegem), Marianne Eeckhout (Ledegem), Sybille Geldhof (plaatsvervanger Ledegem), Hans Delameilleure (Lichtervelde), Guido Vanwalleghem (plaatsvervanger Lichtervelde), Amelie  Soenens (Meulebeke), Johan Paret (Moorslede), Pol Verhelle (plaatsvervanger Moorslede), Cyriel Seys (Oostrozebeke), Peter Gelaude (Pittem), Marc De Muynck (Ruiselede), Stefaan Van Coillie (Roeselare), Leen Sercu (plaatsvervanger Roeselare), Bruno Cauwelier (Staden), Simon Bekaert (Tielt), Patrick Wauters (plaatsvervanger Tielt), Guido Callewaert (Wielsbeke), Rik Buysse (plaatsvervanger Wielsbeke), Christiane Dewit (Wingene), Dorine Vandenabeele (plaatsvervanger Wingene), Patrick Zutterman (WVI).

FOTO: Algemene Vergadering van de DVV Midwest

De volgende Algemene Vergadering komt bijeen op 18 december 2018.

Voor de Raad van Bestuur werden volgende vertegenwoordigers van de 16 gemeenten en WVI aangesteld: Karlos Callens (Ardooie), Rita Demaré (Hooglede), Kurt Windels (Ingelmunster), Caroline Maertens (Izegem), Greta Vandeputte (Ledegem), Ria Beeusaert-Pattyn (Lichtervelde), Dirk Verwilst (Meulebeke), Ward Vergote (Moorslede), Karl De Clerck (Oostrozebeke), Ivan Delaere (Pittem), Greet De Roo (Ruiselede), Kris Declercq (Roeselare), Gwendolyn Vandermeersch (Staden), Els De Rammelaere (Tielt), Jan Stevens (Wielsbeke), Hendrik Verkest (Wingene), Geert Sanders (WVI). Caroline Seynhaeve (Ledegem), Frederik Declercq (Roeselare), Ludwig Willaert (Staden), Georges Lambrecht (Wielsbeke) en Martine Devisscher (Wingene) werden aangeduid als vertegenwoordiger van de oppositie en treden op als lid met raadgevende stem.

De Vlaamse Regering keurde eerder al de oprichting van de dienstverlenende vereniging Midwest goed. Met de samenstelling van de bestuursorganen is de DVV Midwest operationeel. De DVV Midwest beoogt de besturen te versterken door de aanwerving van gedeeld gespecialiseerd personeel, het voeren van regionale projecten, het bundelen van bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden.

 


19 april 2018

Geslaagd provinciaal congres secretarissen in de regio Midwest!
Het Expertisecentrum van Gemeentesecretarissen (ECG), regio Roeselare‐Tielt organiseerde op donderdagnamiddag 19 april 2018 in het streekhuis Midden-West-Vlaanderen te Roeselare het Provinciaal Congres voor de gemeentesecretarissen, onder de noemer ‘Het leven zoals het is in een verkiezingsjaar’.

Het congres werd opgedeeld in twee delen: het eerste deel ging over de rol en toepassing van de sociale media. Het tweede deel omvatte de burgerparticipatie. Steeds werden aan de hand van praktijk-getuigenissen de items zo concreet mogelijk toegelicht. De key-note spreker was prof Filip De Rynck.

Het werd een bijzonder interessant congres met volgend programma:

  • 14u-15u: Sociale media in een verkiezingsjaar met praktijk-getuigenissen
  • 15u-16u: Prof Filip De Rynck over “ De uitdagingen voor lokale besturen in de nieuwe legislatuur”
  • 16u-17u: Participatie in een verkiezingsjaar met praktijk-getuigenissen.
  • 17u00: Slotwoord door Kris Declercq, burgemeester van de Stad Roeselare

Hieronder vindt u een korte introductie tot de presentaties die werden gegeven, alsook de presentaties zelf.

De eerste “Facebookverkiezingen” in Vlaanderen
Nadja Desmet, socialemediabureau.be

De verkiezingen van 2018 (en 2019) worden dé verkiezing waar de strijd online zal gevoerd worden. De lokale verkiezingen van 2018 worden zonder meer de eerste “Facebookverkiezingen” in Vlaanderen. Ga jij aan de slag met sociale media voor de komende gemeenteraadsverkiezingen? Wat zijn de trends en evoluties? Nadja Desmet geeft ook 5 tips mee om concreet aan de slag te gaan. 

Nadja Desmet en haar team van socialemediaburo.be helpen vele openbare besturen, non- en social profit organisaties en politici bij het uittekenen en implementeren van hun sociale mediastrategie. Samen met Reinout Van Zandycke schreef ze het boek ‘Het Nieuwe Campagne Voeren’ (i.s.m. Politeia en VVSG).

 

Al vloggend de gemeenteraad dichter bij de mensen brengen
Steven Dewitte, gemeenteraadslid Groen Roeselare 

Burgers uitleggen waar de stad mee bezig is, is niet altijd makkelijk. In Roeselare doet raadslid Steven Dewitte dit al vloggend: aan de hand van een online videodagboek. Zo kan hij zijn werk als raadslid vooruithelpen en de gemeenteraad dichter bij de mensen brengen. Of hoe een beginnend politicus beter is met zijn camera dan met zijn pen.

Steven Dewitte is gemeenteraadslid voor Groen in Roeselare en kampt met een zware vorm van dyslexie. Hij ging op zoek naar de beste manier om het beleid van zijn stad te verdedigen en zijn werk kenbaar te maken bij de burgers.

 

Durven met sociale media
Ilse D’Hespeel, communicatieambtenaar voor gemeente en OCMW Ingelmunster

Toen Ingelmunster bij de start van de nieuwe legislatuur besliste om de website in een nieuw jasje te steken, sprong het bestuur ook op de trein van de sociale media. Ondersteund door de expertise van Stefaan Lammertyn zette de communicatiedienst in het voorjaar van 2014 de stap naar onder andere Facebook en Twitter. Ondertussen vormen sociale media een belangrijk kanaal om met burgers te communiceren.

Ilse D’Hespeel is communicatieambtenaar voor gemeente en OCMW Ingelmunster. Dankzij de samenwerking met sociale media managers en een goed contentplan speelt ze in op de actualiteit, geeft nuttige informatie mee en versterkt het community-gevoel van Ingelmunster aan de hand van sociale media.

 

De uitdagingen voor lokale besturen in de nieuwe legislatuur
Filip De Rynck, hoogleraar Bestuurskunde aan de UGent

Na de lokale verkiezingen staan weer heel wat thema’s op de agenda van de besturen. Dit zorgt voor een spanning tussen enerzijds de toenemende verwachtingen en opdrachten en anderzijds de capaciteit en de instrumenten waarover de lokale besturen beschikken. Vanuit die spanning wordt het belang geschetst van een performante lokale publieke sector en de verwachtingen ten aanzien van het politieke en ambtelijke leiderschap. 

Filip De Rynck is hoogleraar Bestuurskunde aan de UGent. Hij onderzoekt de werking van lokale besturen, de organisatie van het binnenlands bestuur, burgerparticipatie en beleidsnetwerken.

 

Bewonersplatforms: doet iedereen (nog) mee?
Stijn Dujardin, coördinator bewonersplatforms gemeente Diksmuide

In 2016 kreeg Diksmuide de Goe Bezig-prijs voor hun inzet op bewonersparticipatie. De ondersteuning van de bewonersplatforms in de dorpen is een job apart. Hoe houd je het vuur brandend en hoe wakker je het weer aan als het dreigt te doven? Een verhaal over vallen en weer opstaan. Over loslaten en vertrouwen. Over realistische verwachtingen van beide kanten.

Stijn Dujardin is coördinator van de verschillende bewonersplatforms in de Diksmuidse deelgemeenten. Als contactambtenaar staat hij met het ene been in de dorpen en met het andere te midden van de stadsdiensten en het bestuur. Hij zoekt naar vlotte communicatie, overtuigingskracht en engagement.

 

Co-creatie in Wevelgem
Lisa Yserbyt, beleidsmedewerker gemeente Wevelgem

In de eerste helft van 2018 worden er in Wevelgem 2 grote studies uitgevoerd die zullen leiden tot een masterplan voor het centrum van Wevelgem en een geactualiseerd mobiliteitsplan. Voor beide plannen heeft het gemeentebestuur de ambitie om maximaal in te zetten op participatie. In haar presentatie gaat dieper in over hoe het inspraaktraject voor beide plannen vorm heeft gekregen en wat de ervaringen zijn met de verschillende participatiekanalen.

Lisa Yserbyt is beleidsmedewerker bij de gemeente Wevelgem en verantwoordelijk voor strategische planning, participatie, communicatie en dienstverlening.


22 december 2017

Regio Midwest bundelt krachten voor sterke gemeenten!
Ondertekening oprichtingsakte Midwest

De 16 besturen van de regio Midden-West-Vlaanderen engageren zich om hun bestuurskracht te verhogen via een doorgedreven samenwerking. De oprichting van de dienstverlenende vereniging (DVV) Midwest draagt hiertoe bij en geeft uitvoering aan de gedeelde ambities van de besturen. Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt, Wielsbeke en Wingene geven zo uitvoering aan de beslissing van de gemeenteraad.

De DVV Midwest clustert een aantal ambities: zo zal intergemeentelijk personeel via de DVV Midwest tewerkgesteld worden. De regio beschikt reeds over een archiefteam, GIS-coördinator, ICT-coördinator en medewerker (in aanwerving) en toezichthouder. Naast taken voor de individuele besturen, werken deze experts eveneens voor de regio (afstemming en visievorming).

Regio Midwest voerde op eigen initiatief een regioscreening uit. In 2010 telde de regio 183 samenwerkingsverbanden. Deze lijst werd herleid tot 38 samenwerkingsverbanden, waarbij de gemeenten en steden zelf de touwtjes in handen hebben. De besturen willen de werking van deze verbanden immers efficiënter en transparanter maken en waar mogelijk inkantelen in de DVV Midwest. Via de DVV Midwest zal de regio bijv. intekenen op projectoproepen van de hogere overheid. Het is de bedoeling van de besturen om de samenwerking maximaal af te stemmen op de bestuurlijke grenzen van regio Midwest, zoals deze in de praktijk gegroeid zijn.

Naast de reeds bestaande beheersmatige samenwerking (delen personeel, gezamenlijke aankopen, regionale projecten) zet de regio nu ook in op beleidsmatige samenwerking. Dit is reeds het geval voor bijv. de regionale visie voor het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, het uitwerken van een regionale visie rond openbaar vervoer en mobiliteit, visievorming rond aanpak welzijn (zoals rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, afstemming werking eerstelijnszones, organisatie van wijk-werken).

De DVV Midwest beoogt samenwerking met alle partners op het terrein om deze ambities waar te maken. Zo is er een samenwerkingsprotocol afgesloten met de provincie West-Vlaanderen en het RESOC. WVI is partner in de DVV Midwest. De collega-besturen uit de regio Westhoek nemen een gelijkaardig initiatief.  Kortom, de 16 besturen zetten via de DVV Midwest volop in op het versterken van de lokale besturen, in samenwerking met elkaar en de partners op het terrein!

Contactpersonen

Kris Declercq – voorzitter Midwestoverleg, burgemeester@roeselare.be

Bert Maertens – ondervoorzitter Midwestoverleg, burgemeester@izegem.be

Saskia Verriest – coördinator Midwestoverleg, s.verriest@wvi.be

www.midwest.be