Intervisiegroepen

Naast de clusterwerking, werden intervisiegroepen opgestart. Deze intervisiegroepen zijn eveneens thematisch opgebouwd (naar analogie met de clusters). Personeelsleden van gemeente en OCMW nemen hieraan deel. Concreet is er de intervisiegroep ruimtelijke ordening & mobiliteit, milieu, ICT-GIS-informatieveiligheid, facility & gebouwenbeheer, welzijn, archief, economie, personeel, juridische ondersteuning.

Elke intervisiegroep wordt voorgezeten door een gemeente- of OCMW secretaris. Deze secretaris neemt eveneens deel aan de corresponderende cluster. De coördinator van het Midwestoverleg bereidt samen met de voorzitter de vergadering voor.

De intervisiegroepen hebben een meervoudige doelstelling: kennismaking, kennisdeling en beleidsvoorbereidend- en uitvoerend werken voor de cluster.

Er wordt gestreefd naar een sterke wisselwerking tussen de intervisiegroepen en de clusters.

Ruimtelijke ordening & mobiliteit Kristof Vanderstichele (Moorslede), David Vande­casteele (WVI)
Milieu Anton Jacobus (Izegem), Ann Tack (WVI)
Juridische ondersteuning Ivan Vandenbussche (Lichtervelde)
ICT-GIS-informatieveiligheid Dominik Ronse (Ingelmunster)
Facility & gebouwenbeheer Bruno Debrabandere (Wielsbeke)
Welzijn Filip Van Eeckhout (Hooglede)
Personeel Tine Dochy (Staden)
Archief Hendrik Vandenbruwane (Tielt)
Economie Chris De Meulemeester (Wingene) en Liederik Cordonni (coördinator Ondernemingscentrum Roeselare)