GIS-ICT-digitalisering

De besturen uit de regio willen steeds meer inzetten op digitalisering van de dienstverlening naar de burger toe. Hiervoor zijn grote inspanningen nodig. Ook hier werken de besturen samen via regionale projecten om stappen vooruit te zetten.

Hooglede, Tielt, Oostrozebeke en Ruiselede doen beroep op een intergemeentelijke ICT-coördinator. Een intergemeentelijke ICT-medewerker wordt ingezet in Moorslede en Lichtervelde.

Ledegem, Lichtervelde, Ruiselede, Tielt, Wielsbeke, Wingene delen een intergemeentelijke GIS-coördinator. Deze coördinator neemt ook een aantal taken op voor de 16 besturen uit de regio. Dit gaat over adviesverlening, monitoring, organiseren infosessies, delen goede praktijken, opvolging wetgeving en dergelijke meer. Net zoals de ICT-coördinator werkt de GIS-coördinator een deel van de tijd voor de volledige regio. Dit komt de samenwerking, afstemming van beleid, het leren van elkaar ten goed.

Informatie via de GIS-werking is via de website terug te vinden. Op deze site worden nieuwtjes, achtergrondinformatie, ideeën en best practices rond gemeentelijk GIS verzameld. Het doel is om kennis te verspreiden en te delen door over de gemeentegrenzen heen te kijken. Je kan inschrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief.