Fora

Het Midwestoverleg wenst de bestaande overlegfora maximaal te bundelen zodat er een uniforme informatiedoorstroming is. Meer informatie over een aantal belangrijke overlegplatformen is hier te vinden.