DVV Midwest

Wat is Dienstverlenend Vereniging Midwest (DVV Midwest)?

Op 22 december 2017 werd de intercommunale voor regio Midwest, de ‘dienstverlenende verenigiging Midwest’ opgericht. De 16 besturen uit regio Midwest en WVI zijn partners in deze intercommunale. De besprekingen voor de opstart van deze intercommunale werden reeds in 2015 gestart. Deze nieuwe intercommunale draagt bij tot een versterking van de besturen door een sterkere samenwerking voor gezamenlijke projecten en het aanstellen van gespecialiseerd intergemeentelijke personeel.

De intercommunale heeft twee bestuursorganen: een raad van bestuur en een algemene vergadering. Deze bestuursorganen zijn onlangs samengesteld waardoor de werking is opgestart. Een overzicht van de beslissingen van de bestuursorganen is hier na te lezen.

 

Raad van bestuur

Overzicht beslissingen

RVB DVV Midwest 08 mei 2018

RVB DVV Midwest 26 juni 2018

RVB DVV Midwest 23 oktober 2018

 

Algemene vergadering

Overzicht beslissingen

AV DVV Midwest 24 april 2018