Bestuurlijke samenwerking

De burgemeesters van de gemeenten uit de regio Midden-West-Vlaanderen komen maandelijks bijeen in het Midwestoverleg. Deze maandelijkse vergaderingen worden voorbereid door een dagelijks bestuur en de cluster bestuur. Hierin zetelen de voorzitter en ondervoorzitter van het Midwestoverleg (respectievelijk  Kris Declercq en Bert Maertens) en dienstverlenende vereniging Midwest (respectievelijk  Kris Declercq en Els De Rammelaere) en de coördinator Midwest. Algemeen directeur Dominik Ronsen en adjunct algemeen directeur Bart Desimpel nemen eveneens deel aan de cluster.

Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, ondervoorzitter en coördinator Saskia Verriest. Het dagelijks bestuur bereidt de maandelijkse bijeenkomsten van het Midwestoverleg voor.

De regionale samenwerking wordt opgevolgd door diverse “clusters”. Deze cluster rapporteren maandelijks over  hun werking aan het Midwestoverleg.

Burgemeester Kris Declercq, Bert Maertens en vormen met de coördinator, de cluster bestuur.  Secretaris Dominik Ronse (Ingelmunster) en Bart Desimpel (OCMW  Izegem) nemen eveneens deel aan deze cluster.

Deze cluster buigt zich o.a. over de uitwerking van het juridische kader waarbinnen de regionale samenwerking vorm moet krijgen. In de regio is er heel wat samenwerking rond verschillende beleidsdomeinen.  Het structureren van deze samenwerkingsverbanden vormt eveneens een grote uitdaging.