Bestuurlijke samenwerking

Het Midwestoverleg vormt het Beheerscomité van de Interlokale Vereniging Associatie Midwest. In het Midwestoverleg vertegenwoordigen de burgemeesters hun bestuur.

Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter Kris Declercq, ondervoorzitter Bert Maertens en coördinator Saskia Verriest. Het dagelijks bestuur bereidt de maandelijkse bijeenkomsten van het Midwestoverleg voor.

De regionale samenwerking wordt opgevolgd door diverse “clusters”. Deze cluster rapporteren maandelijks over  hun werking aan het Midwestoverleg.

Burgemeester Kris Declercq, Bert Maertens en Els De Rammelaere vormen met de coördinator, de cluster bestuur.  Secretaris Dominik Ronse (Ingelmunster) en Bart Desimpel (OCMW  Izegem) nemen eveneens deel aan deze cluster.

Deze cluster buigt zich o.a. over de uitwerking van het juridische kader waarbinnen de regionale samenwerking vorm moet krijgen. In de regio is er heel wat samenwerking rond verschillende beleidsdomeinen.  Het structureren van deze samenwerkingsverbanden vormt eveneens een grote uitdaging.