Beheerscomité

Het Midwestoverleg is een regionaal samenwerkingsverband waarin de 16 gemeenten en steden uit de regio Midden-West-Vlaanderen vertegenwoordigd zijn in hoofde van de burgemeester. Het Midwestoverleg heeft 4 doelstellingen:

  • Het Midwestoverleg brengt de gemeenten uit de regio samen. Het Midwestoverleg structureert en onderbouwt intergemeentelijke samenwerking in de regio.
  • Het Midwestoverleg ondersteunt en begeleidt de gemeenten uit de regio.
  • Het Midwestoverleg verdedigt de belangen van de besturen ten aanzien van derden.
  • Het Midwestoverleg biedt een forum waarbij de 16 besturen en de regiopartners elkaar ontmoeten. Het Midwestoverleg geeft aansturing en opvolging aan de regionale (samen)werking.

In 2012 heeft het Midwestoverleg zich gestructureerd als Interlokale Vereniging (ILV) Associatie Midwest. De interlokale vereniging is één van de vier vormen van intergemeentelijke samenwerking die conform het decreet houdende intergemeentelijke samenwerking (6 juli 2001), mogelijk is. De ILV heeft als belangrijkste doel een ondersteuning te bieden aan de deelnemende gemeenten. Dit gebeurt o.a. door het delen van expertise tussen de partners.

De lokale besturen (gemeente en OCMW) Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Roeselare, Staden, Tielt, Wielsbeke en Wingene zijn aangesloten bij de ILV Associatie Midwest.

De samenstelling van het beheerscomité van de ILV Associatie Midwest is dezelfde als deze van het Midwestoverleg. De leden van het beheerscomité (bestaande uit de 16 burgemeesters van de arrondissementen Roeselare en Tielt) kunnen een plaatsvervanger aanduiden. De plaatsvervanger van de vertegenwoordiger in het beheerscomité wordt gekozen uit de overige leden van het college.

Kris Declercq, burgemeester Roeselare, is voorzitter van het Midwestoverleg/beheerscomité. Burgemeester Bert Maertens (Izegem) is aangesteld als ondervoorzitter.

Het beheerscomité kan beslissen zich te laten bijstaan door experten (cfr. artikel 8 van de statuten van de ILV). Op Midwestoverleg is dan ook een vertegenwoordiger van de gemeentesecretarissen en de OCMW-secretarissen uit de regio, aanwezig.